Seria AFG-4000 CENTRALE ODDYMIANIA

AFG-4024, AFG-4048, AFG-ZSP-4024 centrale oddymiania i przewietrzania z możliwością pracy w sieci

Zastosowanie:

Centrala  sterująca serii AFG-4000, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC (typ: 4024) lub 48VDC (typ: 4048) do:

 • napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu),
 • zatrzasków elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ,
 • siłowników sterowanych trzyprzewodowo klap wentylacji PPOŻ np.: firmy Belimo,
 • napędów drzwi napowietrzających,
 • napędów kurtyn dymowych,
 • styczników (falowników) wentylatorów napowietrzających i oddymiających.

Rysunek 1. Przykładowy schemat oddymiania klatki schodowej

Centrala  realizuje funkcje:

 • oddymiania PPOŻ,
 • przewietrzania,
 • zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem,

Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu względnie temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania (RPO-02), lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np. z centrali sygnalizacji pożaru (SSP).

Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP).

Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

Każda z funkcji ma inny priorytet. Najwyższy priorytet ma funkcja oddymiania PPOŻ. Niższy sygnał z czujki pogodowej. Najniższy – przewietrzanie. Funkcja o wyższym priorytecie blokuje działanie funkcji o niższym priorytecie.

Alarmowe otwieranie klap dymowych jest funkcją nadrzędną i otwieranie ich może odbywać się nawet przy załączonej funkcji przewietrzania.

TRYBY PRACY:

 • NORMALNY: zmiana polaryzacji na wyjściu 1, 2 do sterowania siłowników okien i klap dymowych
 • ZE: impuls 24VDC na wyjściu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniającym zasuwę klapy wyposażonej w system otwierania na zasadzie energii własnej (siłowniki pneumatyczne, sprężyny itp.)
 • WEN: napięcie 24VDC na wyjściu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami (lub falownikami) wentylatorów napowietrzających lub oddymiających
 • ODWROTNY: zmiana polaryzacji na wyjściu 1, 2 - zamykanie po sygnale alarmu.

Ponadto przełącznikiem SW2 można ustawić czas otwierania klap w funkcji przewietrzania lub opóźnienie zadziałania wyjść wykonawczych (patrz pkt 8.1).

Dane techniczne:

 • napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz, -15%,+10%
 • napięcie pracy: 20,5 ÷ 28,5VDC | 41 ÷ 56VDC
 • obciążalność prądowa: 4 ÷ 80A 
 • linie dozorowe: 3 szt. / jeden moduł linii
 • liczba elementów w linii dozorowej: 15 szt.
 • obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
 • stopień ochrony obudowy: IP 30, klasa środowiskowa: I
 • współpraca z SSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru: AFG4000-com
 • możliwość pracy w adresowalnej pętli BOSCH
 • topologia sieci: pierścieniowa, max ilość central w sieci: 16, max długość łącza: 200m
 • krajowa ocena techniczna, certyfikat i świadectwo dopuszczenia CNBOP

Przykładowe konfiguracje centrali oddymiania typu: AFG-ZSP-4024:

TYP CENTRALI:

 

 

 

FUNKCJA

- współpraca z SSP

- praca: NORMALNA / ZE /

WEN / ODWROTNA

OBUDOWA

- metalowa natynkowa

- kolor szary RAL7035

 

AKU

(szt.)

 

 

AFG-ZSP-4024/4A 1L1G - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
wymiary: 315x305x160
waga: 5,6kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/4A 1L2G - 1 linia oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 315x305x160
waga: 5,6kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/4A 1L1G+P - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 315x305x160
waga: 5,6kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/4A 2L2G - 2 linie oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/8A 1L1G - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
wymiary: 315x305x160
waga: 6,5kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/8A 1L2G - 1 linia oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 315x305x160
waga: 6,5kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/8A 1L1G+P - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 315x305x160
waga: 6,5kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/8A 2L2G - 2 linie oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10,5kg
2 x 7Ah
AFG-ZSP-4024/12A 1L1G (1x12A) - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10,3kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/12A 1L2G (2x6A) - 1 linia oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10,4kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/12A 1L3G (3x4A) - 1 linia oddymiania
- 3 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10,6kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/12A 2L2G (2x6A) - 2 linie oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 10,6kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/16A 1L2G (2x8A) - 1 linia oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 11kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/16A 1L2G+P (2x8A) - 1 linia oddymiania
- 1 grupa przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 495x405x155
waga: 11kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/16A 2L2G (2x8A) - 2 linie oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 11kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/24A 1L2G (2x12A) - 1 linia oddymiania
- 2 grupy przewietrzania
wymiary: 495x405x155
waga: 11kg
2 x 9Ah
AFG-ZSP-4024/24A 1L3G (3x8A) - 1 linia oddymiania
- 3 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 17,5kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 1L4G (4x6A) - 1 linia oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 17,5kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 1L5G (5x4A) - 1 linia oddymiania
- 5 grup przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 25kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 1L6G (6x4A) - 1 linia oddymiania
- 6 grup przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 25kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 2L3G (3x8A) - 2 linie oddymiania
- 3 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 17,5kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 2L4G (4x6A) - 2 linie oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 17,5kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 3L3G (3x8A) - 3 linie oddymiania
- 3 grupy przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 25kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/24A 4L4G (4x6A) - 4 linie oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 25kg
2 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/32A 1L4G (4x8A) - 1 linia oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 19kg

2 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/32A 1L4G+P (4x8A) - 1 linia oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 600x600x210
waga: 25kg

2 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/32A 2L4G (4x8A) - 2 linie oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 19kg

2 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/32A 4L4G (4x8A) - 4 linie oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 600x600x210
waga: 26kg

2 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/36A 1L3G (3x12A) - 1 linia oddymiania
- 3 grupy przewietrzania
wymiary: 500x500x210
waga: 19kg

2 x 12Ah

2 x 9Ah

AFG-ZSP-4024/40A 1L5G (5x8A) - 1 linia oddymiania
- 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 35,5g

4 x 12Ah

AFG-ZSP-4024/40A 1L5G+P (5x8A) - 1 linia oddymiania
- 5 grup przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 800x600x210
waga: 35,5kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/40A 3L5G (5x8A) - 3 linie oddymiania
- 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 36kg

4 x 12Ah

AFG-ZSP-4024/40A 5L5G (5x8A) - 5 linii oddymiania
- 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 36kg

4 x 12Ah

AFG-ZSP-4024/48A 1L4G (4x12A) - 1 linia oddymiania
- 4 grupy przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 36kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/48A 1L6G (6x8A) - 1 linia oddymiania
- 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 36kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/48A 1L5G+P (5x8A) - 1 linia oddymiania
- 5 grup przewietrzania
- 1 moduł przekaźnikowy
wymiary: 800x600x210
waga: 36kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/48A 3L6G (6x8A) - 3 linie oddymiania
- 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 37kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/48A 6L6G (6x8A) - 6 linii oddymiania
- 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 38kg
4 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/56A 1L7G (7x8A) - 1 linia oddymiania
- 7 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 38kg

4 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/56A 7L7G (7x8A) - 7 linii oddymiania
- 7 grup przewietrzania
wymiary: 1000x600x260
waga: 50kg

4 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/60A 1L5G (5x12A) - 1 linia oddymiania
- 5 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 38kg

4 x 12Ah

2 x 9Ah

AFG-ZSP-4024/64A 1L8G (8x8A) - 1 linia oddymiania
- 8 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 38kg

6 x 12Ah

AFG-ZSP-4024/64A 8L8G (8x8A) - 8 linii oddymiania
- 8 grup przewietrzania
wymiary: 1000x600x260
waga: 50kg

6 x 12Ah

AFG-ZSP-4024/72A 1L6G (6x12A) - 1 linia oddymiania
- 6 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 39kg
6 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/72A 1L9G (9x8A) - 1 linia oddymiania
- 9 grup przewietrzania
wymiary: 800x600x210
waga: 40kg
6 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/72A 9L9G (9x8A) - 9 linii oddymiania
- 9 grup przewietrzania
wymiary: 1000x600x260
waga: 50kg
6 x 12Ah
AFG-ZSP-4024/80A 1L10G (10x8A) - 1 linia oddymiania
- 10 grup przewietrzania
wymiary: 1000x600x260
waga: 52kg

6 x 12Ah

2 x 7Ah

AFG-ZSP-4024/80A 10L10G (10x8A) - 10 linii oddymiania
- 10 grup przewietrzania
wymiary: 1200x600x300
waga: 65kg

6 x 12Ah

2 x 7Ah

* Inne kofiguracje po zapytaniu      
AFG-P4-24VDC przekaźnik pomocniczy 4 styki przełączne  
AFG-4000K moduł komunikacji do sieciowania oraz serwisowania central serii 4000 (Ethernet, 2 x RS285, WiFi, Bluetooth)
RPO-02 przycisk oddymiania 6 żył    
PP-24 przycisk przewietrzania 4 żyły