KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC

Zastosowanie:
Klapy dymowe przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru. W przypadku zaistnienia pożaru, aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Usunięcie duszącego i ograniczającego widoczność dymu umożliwia ucieczkę osób z terenu zagrożenia, a równocześnie ułatwia straży pożarnej skuteczniejsze przeprowadzenie akcji gaśniczej. Dodatkową funkcją ww. urządzeń jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym oraz możliwość ich wentylowania i przewietrzania.
Funkcja klap oddymiających realizowana jest przez odpowiedni system napędowosterujący, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klap dymowych. Dobór napędu uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy, charakteru obiektu oraz możliwości finansowych inwestorów. Praca systemu usuwania dymu powinna być ściśle skoordynowana z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi na obiekcie, np. z systemem wykrywania pożaru, instalacją tryskaczową, układem sterowania automatyką drzwiową i bramową.
Klapy posiadają certyfikat CE na zgodność z normą EN12101-2:2003.

Rodzaje klap: 1-skrzydłowe typu PS2 i P2, 2-skrzydłowe typu D i DPS


KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM CO2

Zastosowanie:
Klapy dymowe przeznaczone są przede wszystkim do odprowadzania dymu i gorących gazów powstających w trakcie pożaru. W przypadku zaistnienia pożaru, aż 85% wypadków śmiertelnych spowodowanych jest przez zaczadzenie. Zastosowanie klap dymowych pozwala się przed tym uchronić. Otwarcie klap dymowych następuje automatycznie. Trujące gazy wydzielające się podczas pożaru uchodzą do atmosfery. Usunięcie duszącego i ograniczającego widoczność dymu umożliwia ucieczkę osób z terenu zagrożenia, a równocześnie ułatwia straży pożarnej skuteczniejsze przeprowadzenie akcji gaśniczej. Dodatkową funkcją ww. urządzeń jest doświetlanie pomieszczeń światłem dziennym oraz możliwość ich wentylowania i przewietrzania.
Funkcja klap oddymiających realizowana jest przez odpowiedni system napędowosterujący, który w sposób systemowy doprowadza do otwierania i zamykania ruchomych segmentów klap dymowych. Dobór napędu uzależniony jest przede wszystkim od wymagań stawianych przez przepisy, charakteru obiektu oraz możliwości finansowych inwestorów. Praca systemu usuwania dymu powinna być ściśle skoordynowana z innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi na obiekcie, np. z systemem wykrywania pożaru, instalacją tryskaczową, układem sterowania automatyką drzwiową i bramową.
Klapy posiadają certyfikat CE na zgodność z normą EN12101-2:2003.

Typ: Dodatkowe informacje: