PP-24, PP-24/5P PRZYCISKI PRZEWIETRZANIA

Zastosowanie:

Przełącznik przewietrzania służy do ręcznego sterowania położenia klap dymowych w funkcji wentylowania i przewietrzania pomieszczeń. Przełącznik ten pozwala otwierać, zamykać i zatrzymywać ruchome segmenty wyciągów dymu, w dowolnym położeniu.

Wciśnięcie przycisku otwarcia, sygnalizowane jest świeceniem diody „OTWARCIE” w przycisku. W przypadku podłączonych wyłączników krańcowych w centrali proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo mruganiem diody a zadziałanie krańcówki świeceniem diody. Jednokrotne wciśnięcie przycisku otwarcia podaje napięcie na siłowniki przez 10 lub 180 sek. (patrz nastawy w centrali oddymiania). Zapobiega to niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnały z przełącznika przewietrzania mają najniższy priorytet – po alarmie, zasilaniu awaryjnym i czujce pogodowej. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia któregoś z w/w sygnałów, funkcja zadana przełącznikiem PP, zostaje wyłączona oraz nie można jej w tym stanie wywołać.

Przełącznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora.

Dane techniczne:

  • zasilanie: 24VDC +-25%
  • obudowa: kolor biały, natynkowa, plastik, IP30
  • wymiary: 84 x 84 x 45mm
  • masa: 0,1kg
  • temperatura pracy: -10 ÷ +55oC
  • deklaracja zgodności CE
Typ: Dodatkowe informacje:
PP-24/5P 5 żył, współpraca z centralami serii AFG-2004, zastępuję PP-22 
PP-24

4 żyły, współpraca z centralami serii AFG-4000, CP-4024

RU opis w języku rosyjskim
EN opis w języku angielskim
DE 4 żyły, współpraca z AFG-4000, CP-4024, opis w języku niemieckim