ROP-AD RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY

Zastosowanie:
Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP jest ostrzegaczem typu A, uruchamianym bezpośrednio. Pod względem układu elektrycznego można go sklasyfikować jako zwykły przełącznik wyposażony w elektryczne elementy bierne pracujące w obwodzie sygnalizacji stanu alarmowania.
Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego typu ROP-AD odbywa się przy pomocy dowolnego twardego przedmiotu umożliwiającego zbicie szybki.

Dane techniczne:

 • znamionowe napięcie izolacji: 500V
 • znamionowe prądy łączeniowe:
  AC15 Ue 230V/400V: 6A/4A
  DC13 Ue 24V/110V/220V: 4A/1A/0,25A
 • znamionowe napięcie sygnalizacyjne Us: 24VAC/DC, 230VAC
 • maksymalna rezystancja zestyków: 10mΩ
 • przekrój przyłączanych przewodów zewnętrznych: 0,28÷1,5mm²
 • kategoria środowiskowa: IP 55, do użytku na wolnym powietrzu
 • zakres temperatur pracy: -30 ÷ +70°C
 • świadectwo dopuszczenia CNBOP
Typ: Dodatkowe informacje:
ROP-AD kolor czerwony, bez młoteczka, “pożar”