ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
Tel: 61 866 98 20
biuro@afg.poznan.pl