Cennik produktów Katalog produktów

 

 

Instrukcja Karta Schemat Ceryfikaty Świadectwo
Systemy oddymiania
AFG-2004 CENTRALA ODDYMIANIA instrukcja karta produktu schemat certyfikaty świadectwo CNBOP
RPO-01 RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA instrukcja karta produktu certyfikaty świadectwo CNBOP
PP-20 PRZYCISK PRZEWIETRZANIA instrukcja karta produktu
PP-40 PRZEŁĄCZNIK PRZEWIETRZANIA KLUCZYKOWY instrukcja karta produktu
CDW-03 CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR instrukcja karta produktu
MICRA 25 CZUJKA ZASYSAJĄCA instrukcja karta produktu certyfikaty
 
Systemy wentylacji ppoż - NOWOŚĆ
AFG-ZSP ZASILACZ SYSTEMÓW POŻAROWYCH karta produktu certyfikaty świadectwo CNBOP
 
Systemy odcięć ogniowych
AFG-2 CENTRALA BRAM I DRZWI PPOŻ instrukcja karta produktu certyfikaty świadectwo CNBOP
ROP-AD RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY instrukcja karta produktu
S2 ŚCIENNY TRZYMACZ DRZWIOWY karta produktu certyfikaty
S3 UNIWERSALNY TRZYMACZ DRZWIOWY karta produktu certyfikaty
ROLP/LX SYGNALIZOTOR OPTYCZMO-AKUSTYCZNY karta produktu
SA-K6 SYGNALIZOTOR AKUSTYCZNY karta produktu
 
Systemy przewietrzania 230VAC
CP-03 CENTRALA PRZEWIETRZANIA 230V instrukcja karta produktu
CDW-03 CZUJKA POGODOWA DESZCZ-WIATR instrukcja karta produktu
PP-31 PRZYCISK PRZEWIETRZANIA karta produktu
PP-40 PRZEŁĄCZNIK PRZEWIETRZANIA KLUCZYKOWY instrukcja karta produktu
 
Czujki dymowe
ACTIV CZUJKI DYMY instrukcja
ECO CZUJKI DYMU instrukcja karta produktu certyfikaty świadectwo CNBOP
MPD CZUJKI DYMU instrukcja karta produktu certyfikaty
 
Napędy elektryczne
BS NAPĘD RAMIENIOWY DO DRZWI 24VDC instrukcja karta produktu świadectwo CNBOP
BS500 NAPĘD RAMIENIOWY DO OKIEN 24VDC instrukcja karta produktu świadectwo CNBOP
NAPĘDY ŁAŃCUCHOWE KM35EN 24VDC instrukcja karta produktu świadectwo CNBOP
LINEA S1 NAPĘD ZĘBATKOWY 24VDC instrukcja karta produktu certyfikaty
KM18 NAPĘD ŁAŃCUCHOWY 230VAC karta produktu
SM450 NAPĘD TRZPIENIOWY 230VAC instrukcja karta produktu
 
Klapy dymowe
KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM karta produktu certyfikaty
KLAPY DYMOWE Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM certyfikaty
 
Okna oddymiające
OKNA ODDYMIAJĄCE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM karta produktu
 
Sterowanie pomp
STEROWNIK HYDROFOROWY AFG-3000F instrukcja karta produktu
Bloki sterowania pompami BSS instrukcja
ul. Krzywa 31
60-118 Poznań
Tel: 61 866 98 20
fax. 61 866 98 20
biuro@afg.poznan.pl