OKNA ODDYMIAJĄCE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

Zastosowanie:
Grawitacyjny system usuwania dymu i ciepła podczas pożaru jest obecnie najpowszechniej stosowaną techniką oddymiania budynków. Jednym z głównych elementów tego systemu jest urządzenie zwane klapą dymową (oknem oddymiającym), które musi być wykonane w sposób gwarantujący jego niezawodne działanie w każdych warunkach. Sposób, w jaki klapa powinna zostać zbadana oraz jakie powinna spełniać parametry techniczne określa norma PN-EN 12101-2. Stawia ona wymagania klapie jako kompletnemu urządzeniu służącemu do kontroli
rozprzestrzeniania się dymu i ciepła. Klapy dymowe mogą być wykonywane jako okna pionowe otwierane do wewnątrz jak i na zewnątrz w wersji uchylanej bądź rozwieranej lub jako klapy połaciowe.
Klapy dymowe mogą być zabudowywane w murowanych ścianach osłonowych bądź w fasadach słupowo-ryglowych. Klapy dymowe zbudowane są z profili aluminiowych czołowych systemów takich jak Aluprof, Blyweert, Ponzio, Reynaers, Wicona, Yawal. Mechanizmami otwierającymi są certyfikowane siłowniki łańcuchowe typu KM30EN, ramieniowe typu BS500 bądź trzpieniowe. Ich dobór odbywa się przy uwzględnieniu wielkości klap i ich ciężaru. Klapa dymowa (okno oddymiające) jest gotowym produktem budowlanym posiadającym wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. Proces produkcji klap, na każdym etapie objęty jest zakładową kontrolą produkcji, nadzorowaną przez jednostkę notyfikowaną czego potwierdzeniem jest wydany certyfikat zgodności. Gotowy produkt zostaje oznaczony znakiem CE, który potwierdza spełnienie wymagań normy.

Sposoby i kierunki otwierania okien:

Typ: Dodatkowe informacje: